Polska Adresy OSM

Mapa Polska Adresy OSM zawiera ponad 8 milionów punktów adresowych dostępnych do wyszukiwania w odbiornikach GPS Garmina. Mapa jest transparentna i nie zawiera żadnych widocznych obiektów, dlatego bezkonfliktowo może być używana jednocześnie z inną mapą szczegółową. Wyszukiwanie na mapie Polska Adresy OSM jest aktywne po wybraniu w adresie kraju "Polska AD".

Mapa została wykonana przy pomocy kompilatora mkgmp z użyciem opcji testowych. Funkcjonalność mapy została sprawdzona na kilku modelach GPS, proszę jednak instalować mapę na karcie SD, żeby uniknąc problemów w przypakdu braku kompatybilności z użytym odbiornikiem.

Na poniższym zrzucie ekranu widać współpracę Adresów z City Navigator Europe. Adres budynku został wyszukany wg danych OSM, o czym świadczy nazwa kraju "Polska Ad".

Mapa dla urządzeń Garmina © CC BY-NC 4.0 AP http://www.gmaptool.eu/
Dane mapowe © twórcy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright

Archiwum zawiera gotową mapę do zapisania w odbiorniku. Wypakowany plik img należy skopiować do katalogu \Map w nuvi lub na karcie SD.

Kompilacja lipiec 2023.

ZałącznikRozmiar
Plik polskaadresy-2023-07.7z128.03 MB