GMapTool - program do podziału i łączenia plików map w formacie Garmina.

Podstawowe funkcje programu:

  • Łączenie map w formacie img.
  • Podział pliku w formacie img na mapsety, mapy, podzbiory mapy.
  • Instalacja mapy dla programów Mapsource, BaseCamp HomePort.
  • Edycja właściwości mapy - typu mapy, priorytetów i transparentności, nazwy, daty utworzenia.
  • Modyfikacje mapy - zmiana wielkości liter w etykietach, usuwanie ogonków z tekstu, podmiana plików TYP.
  • Korekty mapy - zmiany identyfikatorów map i mapsetów.

Program w wersji Windows oferuje interfejs graficzny pracujący w wielu językach.

Wersja gmt.exe pracująca w trybie wiersza polecenia umożliwa budowanie skryptów do przetwarzania map.