Zaawansowane zadania

Zaawansowane operacje w GMapTool wymagają załączenia zaawansowanych ustawień w zakładce "Opcje". W zaawansowanym trybie pracy formularze GMapTool są znacznie bardziej skomplikowane.