Modyfikacja MapID

Każdy kafelek mapy posiada własny numer MapID. Numery MapID nie mogą się powtarzać. Jeżeli w odbiorniku są 2 kafelki o tym samym numerze, odbiornik będzie pokazywał tylko jeden z nich. W przypadku knofliktu numerów MapID, GMapTool może zmienić numery w kafelkach.

Dodaj mapy w zakładce "Pliki".

Ustaw sposób modyfikacji w zakładce "Zmień".

Kliknij w guzik "Zmień wszystko".