Licencja

To dzieło podlega licencjonowaniu według Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Tekst licencji można przeczytać na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode lub otrzymać listownie od Creative Commons, 171 2nd Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Podsumowanie licencji mozna przeczytać na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

Tłumaczenia należą do autora tłumaczenia.

Zastrzeżenie:

Program został zrobiony na podstawie dokumentacji dostępnej w internecie oraz analizy danych wytworzonych przez oprogramowanie producentów niezależnych od Garmina. Nie ma żadnej gwarancji, że program tworzy poprawne dane, które będą właściwie odczytywane przez odbiorniki GPS i oprogramowanie firmy Garmin. Program w żadnym sensie nie odblokowuje zabezpieczonych map. W celu korzystania z takich map należy dysponować poprawnym kluczem odblokowującym. Uzytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie programu i danych wytworzonych tym programem.