Mapy VMap Level 2 dla Garmina

Mapy V-map Level 2 to wojskowe mapy topograficzne przygotowane przez Zarząd  Geografii Wojskowej. Mapy zostały opracowane w skali 1:50k i mają postać wektorową. Arkusze wykonano w 2002 roku ale aktualność danych prawdopodobnie jest znacznie gorsza.

DVDTeoretycznie mapy stanową element Państwowego Zasobu  Geodezyjnego i Kartograficznego i są dostępne w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Cena arkusza jest regulowana przez rozporządzenie ministra i wynosi 87,50zł za podwójny arkusz w postaci wektorowej. W praktyce napotkałem bliżej niezrozumiałe restrykcje w dostępie. Jako osoba prywatna, z około 50 arkuszy województwa pomorskiego mogłem kupić tylko 4.

Zakup nie był skomplikowany. Określiłem potrzebne arkusze, otrzymałem zestawienie kosztów, wpłaciłem wskazaną kwotę i w zamian otrzymałem DVD z nagranymi danymi.

Ponadto musiałem podpisać oświadczenie o wykorzystaniu zasobów wyłącznie na potrzeby własne.

Kupując dopilnowałem, aby otrzymać także dokumentację mapy. Dzięki temu mogę poprawnie zidentyfikować obiekty zawarte na mapie i atrybuty tych obiektów.

Mapy mają postać plików ESRI Shapefile do oprogramowania ArcView. Warto zwrócić uwagę, czy to właśnie ten format zbiorów, bo prawdopodobnie można je kupić również w innym standardzie

Układ plików tworzy hierarchiczną strukturę katalogów. Najpierw mamy katalog określający numer arkusza. Dalej mamy podkatalogi definiujące warstwy mapy. Jest ich 11 i każda zawiera biekty powiązane tematycznie, np. obiekty wodne, roślinność czy obiekty związane z transportem. W każdym podkatalogu warstwy znajdują się pliki SHP z elementami mapy.

Katalog VMap

Przygotowałem proste narzędzia, które pomogą przetworzyć wektorową mapę V-map na mapę do odbiornika Garmina. Można je pobrać z linku na dole strony. Narzędzia składają się z 3 elementów:

  • Program vmap2mp wykonujący konwersję SHP do mp.
  • Plik TYP zawierający grafikę do obiektów mapy.
  • Batch mk.bat do automatyzacji konwersji.

Dla ułatwienia mojej pracy, przyjąłem pewne sztywne założenia. Przede wszystkim narzędzia wymagają zachowania oryginalnej struktury katalogów, jak na przedstawionym wyżej zrzucie. Ponadto założyłem jaki będzie podział mapy Garmina na fragmenty oraz jakie te fragmenty będą miały numery MapID.

Przebieg procesu konwersji jest prosty. Kopiujemy zakupione mapy na twardy dysk, zachowując oryginalny układ katalogów. Do głównego katalogu, w prezentowanym przykładzie bedzie to katalog VMap, kopiujemy pliki mk.bat i vmap2mp.exe. Startujemy batch mk.bat (wystarczy w niego kliknąć). Po krótkiej chwili w głównym katalogu otrzymamy pliki o nazwach 7*.mp. To są gotowe źródła mapy dla odbiorników Garmina.

Wykonanie konwersji

Batch mk.bat wyprodukował plik z mapą 75831926.mp oraz plik log.txt. Gdyby katalog zawierał więcej arkuszy V-map, to powstałoby odpowiednio więcej plików mp. Plik log.txt zawiera komunikaty o błędach konwersji, np. o nieznanych zbiorach SHP lub braku oczekiwanych atrybutów w zbiorze. To nie są błędy krytyczna, wygenerowana mapa nadal będzie użyteczna.

Dalsze postępowanie z plikami mp jest standardowe - kompilujemy je cGPSmapperem, podłączamy do Mapsource np. GMapToolem lub MapSetToolKitem, przesyłamy do odbiornika i korzystamy. Należy pamiętać o dołączeniu do mapy pliku vmap.typ zawartego w narzędziach. Plik zawiera definicje grafiki dla obiektów, jakie generuje program konwersji. Bez pliku TYP mapa nie będzie wyglądać poprawnie.

Przygotowany plik TYP zawiera numer FID=7425 i PID=1. Proponuję użyć takich wartości przy podłączaniu mapy do Mapsource. Oczywiśce można numer FID zmienić stosując GMapTolol lub MapSetToolKit.

Program vmap2mp pozwala na pewne modyfikacje procesu konwersji, np. dodanie dodatkowych opcji w nagłówki [IMG ID], zmianę typów obiektów, konwersję ręczną z własnymi parametrami. W celu poznania możliwości programu, należy go wywołać bez parametrów - zostanie wtedy wyświetlony krótki tekst pomocy.

ZałącznikRozmiar
Package icon v2m020.zip101.76 KB