Ameryka Południowa OSM Topo Routable

Szczegółowa mapa Ameryki Południowej dla odbiorników GPS Garmin, bazująca na danych OpenStreetMaps. Mapa obejmuje cały obszar kontynentu, podzielony na 4 cześci. Wybór map jest dostępny w menu po lewej stronie. Mapa może być zainstalowana pod systemem Windows i Mac OSX.

Cechy mapy:

  • pełny zakres danych OSM
  • dane wysokościowe DEM, rozdzielczość 3 sekundy (SRTM i Viewfinder Panoramas)
  • linie warstwic poprowadzone co 25m
  • obiekty morskie
  • nazwy geograficznye w języku angielskim lub transliteracji
  • wyszukiwanie adresów
  • routing

Mapy z serii Topo Routable objemują regiony Ameryki pokazane poniżej.

Regjony Ameryki Południowej