Warstwice Polski SRTM

Warstwice z interwałem 10m zostały wykonane z danych SRTM3 v3. Dane zostały przetworzone przy pomocy programów QGIS, GRASS, mdnoise, ogr2osm, mkgmap.

Źródło danych SRTM: https://lpdaac.usgs.gov/data_access/data_pool/

Plik PL_SRTM_img zawiera plik img przeznaczony do urządzeń GPS Garmina. © CC BY-NC 4.0 AP http://www.gmaptool.eu/
Plik PL_SRTM3_pbf zawiera dane w formacie OpenStreetMap. Dane mogą być dowolnie wykorzystane.

ZałącznikRozmiar
Plik PL_SRTM3_img.7z54.09 MB
Plik PL_SRTM3_pbf_2.7z107.7 MB