Instalacja mapy dla Mapsource

Dodaj mapset w zakładce "Pliki".

Ustaw ścieżkę do wyjściowego folderu, wybierz w opcji "Twórz" "plik dla Mapsource" i zaznacz opcję "Skompiluj mapę poglądową".

Kliknij w guzik "Dziel wszystko".

Po zakończeniu operacji w folderze wyjściowym zostaną utworzene pliki "install.bat" i "uninstall.bat". Kliknij w plik "install.bat" aby zainstalować mapę. W niektórych systemach konieczne jest uruchomienie batcha "install.bat" jako administrator.

Jeżeli wybrane pliki img nie są mapsetem utoworznym przez Mapsource lub próbujesz połączyć kilka różnych mapsetów, należy wypełnić również nazwę mapsetu w polu "Mapset" i nadać numer FID i PID.

Jeżeli instalowany mapset jest zabezpieczony kluczem, należy zaimportować w Mapsource klucz i ewentualnie plik gma.

Instalacja mapsetu przy pomocy GMapTool nie zachowuje funkcji wyszukiwania mapy.