Transparentna mapa

W zakładce "Pliki" dodaj pliki map, w których chcesz ustawić atrybut transparentności.

W zakładce "Wpisz" wybierz opcję "Ustaw przezroczystość" - "przezroczysty"

Kliknij w guzik "Wpisz wszstko".