USA Góry OSM Topo Routable

Szczegółowa mapa stanów Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Idaho, Utah, Arizona, Nevada. Mapa jest częścią kompletu USA OSM Topo Routable.

USA Mountain

USA Mountain

Mapa dla urządzeń Garmina © CC BY-NC 4.0 AP http://www.gmaptool.eu/
Dane mapowe © twórcy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright
Dane mapowe U.S. Geological Survey Land Cover
Dane mapowe NOAA izobaty
Dane DEM https://lpdaac.usgs.gov/data_access/data_pool/ i http://www.viewfinderpanoramas.org/
Mapnik TYP GNU GPL v3 https://code.google.com/p/mkgmap-style-sheets/
Grafika ikon CC-0 http://www.sjjb.co.uk/mapicons/

Załącznik: mapa wersja 36, kompilacja październik 2022 Rozmiar
US_Mountain_OSM_Topo_v36.7z 1.8GB