Połączenie rejonów

Rejony można połączyć i utworzyć kompletntą mapę Kanady. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  • Pobrać mapę bazową, link do mapy znajduje się na dole tej strony.
  • Pobrać wszystkie 3 rejony Kanady. Wersja rejonów musi być taka sama, jak wersja mapy bazowej.
  • Zainstalować mapę bazową zgodnie z procedurą opisaną tutaj.
  • Odnaleźć katalog Product1 w strukturze zbiorów mapy bazowej.
  • Kolejno rozpakować 3 rejony i nadpisać katalog Product1 rozpakowanej map na katalog Product1 mapy bazowej.

Mapa bazowa zawiera szkielet mapy Kanady pozbawiony map szczegółowych. Poprzez skopiowanie katalogów Product1 z map rejonów, mapa bazowa jest uzupełniona o dane szczegółowe. Po skopiowaniu wszystkich rejonów uzyskujemy kompletną mapę. Osobne mapy rejonów można odinstalować i usunąć.

Podczas nadpisywania katalogu Product1 może wystąpić ostrzeżenie, że kopiowany plik już istnieje. Dzieje się tak, ponieważ kafelki mapy na granicy rejonów są powielone w obu rejonach. Ponieważ to są te same pliki, to można je zarówno pominąć przy kopiowaniu jak i nadpisać. 

 

Załącznik: mapa wersja 41, kompilacja lipiec 2024 Rozmiar
Canada_OSM_Topo_Base_v41.7z 83MB