Alarm tonowy

Pliki GPI do odbiornków Garmin. Pliki nie posiadają zdefionowanych zapowiedzi głosowych, alarmowanie przebiega przy wykorzystaniu standardowego sygnału tonowego odbiornika.

Plik "44" zawiera duże ikony, plik "22" małe ikony.

Aktualizacja: 31.01.2019