Wersja 0.6.2, ostatnie wydanie GMapTool bez obsługi Unicode.

ZałącznikRozmiar
Plik GmapToolSetup062.exe1.08 MB