Polska OSM Auto

Samochodowa mapa Polski utworzona z danych OpenStreetMap.

Mapa ma charakter eksperymentalny. Jest to wynik próby utworzenia mapy dla Garmina na bazie danych OSM z działającym routingiem dla długich tras. Mapa jest przeznaczona dla urządzeń samochodowych.

Mapa dla urządzeń Garmina © CC BY-NC 4.0 AP http://www.gmaptool.eu/
Dane mapowe © twórcy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright

Archiwum PolskaOSMAuto zawiera mapę w formacie img do GPS. Wypakowany plik img należy skopiować do katalogu \Map w nuvi lub na karcie SD.

Kompilacja kwiecień 2019.

ZałącznikRozmiar
Plik PolskaAuto-2019-04.7z283.29 MB