OsmAnd - Polska OSM

Mapa Polski z danych OSM przygotowana do programu OsmAnd. Zawiera warstwice.

Mapa Polski OsmAnd

© CC BY-NC 4.0 AP http://www.gmaptool.eu/
Dane mapowe © twórcy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright
Dane DEM https://lpdaac.usgs.gov/data_access/data_pool/

Kompilacja grudzień 2016.

ZałącznikRozmiar
Plik poland-oa-2016-12.7z796.68 MB