Źródła CSV

Pliki CSV dla programu Garmin POI Loader.

Plik "44" zawiera duże ikony, plik "22" małe ikony.

Aktualizacja: 11.06.2017